dosarul achizitie1 publice

Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: Strategia de contractare; Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; Anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;Read More →