noile praguri pentru achizitiile publice

Noile praguri  pentru achizitii publice valabile din 01.01.2020 sunt aplicabile tuturor procedurilor lansate dupa data de 1 ianuarie, fiind  conforme  cu reglemetarile internationale. Astfel in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L279/2019 au fost publicate Regulamentele delegate (UE) nr. 2019/1827, nr. 2019/1828, nr. 2019/1829 și nr. 2019/1830 ale Comisiei Europene de modificare a Directivelor 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE si 2009/81/CE, ale Parlamentului European și ale Consiliului, privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile in cadrul procedurilor de achizitie publica la nivel national.

Modificarile Directivelor  au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2020 și sunt valabile și aplicabile tuturor procedurilor lansate după acest moment. Regulamentele mentionate sunt obligatorii in toate elementele lor și se aplica direct in toate statele membre ale Comunitatii Europene, inclusiv in Romania. Aceste modificări sunt operate de către Comisia Europeană și au un caracter regulat.

Mai jos găsiti noile praguri pentru achizitii publice valabile din 01.01.2020.

noile praguri achizitii publice valabile 2020
noile praguri de achizitii publice