Modificarea legii achizitiilor publice a fost realizată prin publicarea în Monitorul Oficial a unei ordonanțe de urgență a Guvernului. Modificările au intrat în vigoare din 04 iunie 2018. Noutatea este modificarea pragurilor valorice prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, consiliile județene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București, precum și alte instituții publice aflate în subordinea acestora trebuie să respecte un nou prag valoric de 994.942 de lei, pentru aplicarea procedurilor de achiziție publică în cazul contractelor de produse sau servicii.

Totodată, OUG nr. 45/2018 stabilește faptul că autoritatea contractantă poate utiliza criteriul prețul cel mai scăzut numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depășește pragurile menționate mai jos.

Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

a) 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;

b) 648.288 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;

c) 994.942 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora;

d) 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Deci Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.”

Expertii nostrii în achizitii publice vă oferă consultantă tinand cont de modificarea legii achizitiilor publice prin ordonanta de urgentă nr. 45/2018 în aplicarea procedurilor de achiziție publică în cazul contractelor de produse sau servicii, atat pentru autoritatile contractante, cat si pentru firmele care doresc sa participe la licitatiile publice in calitate de ofertanti.