Legislatie achizitii publice

Legislatie achizitii publice , atat cea primara, cat si cea secundara. Acte normative importante in activitatea desfasurata de consultanti in achizitii publice.

Cele mai importante acte normative in domeniul achizitiilor publice sunt:
1. LEGEA 98/2016 a achizitiilor publice a caror aplicare este explicitata prin HOTĂRÂREA nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile public
2. Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale ca caror aplicare este explicitata prin Hotarirea 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
3. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
4. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Actele normative de mai sus constituie principalele elemente de legislatie in achizitii publice. Echipa noastra de experti in achizitii publice va sta la dispozitie pentru consultanta in domeniul legislatiei achizitiilor publice.