consultanta achizitii publice

Ai nevoie de servicii de consultanta in achizitii publice?

Noi avem o solutie pentru fiecare! Din 2012 oferim consultanta dedicata in domeniul achizitiilor publice partenerilor nostri.

Experienta noastra de 8 de ani in domeniul achizitiilor publice o punem la dispozitia partenerilor nostri. Oferim servicii de consultanta in achizitii publice atat autoritatilor publice, cat si operatorilor economici.

Oferim consultanta pentru ofertanti si autoritati publice in achizitii publice. Conform Legii 98/2016 si a legii 99/2016  autoritatile contractante pot beneficia de servicii de consultanta externa pentru achizitii publice. Astfel acestea pot fi sigure ca documentatia necesara procesului de achizitii publice este completa si corect intocmita.

Ofertantii pot apela la serviciile noastre pentru intocmirea documentelor, inclusiv DUAE, necesare castigarii procedurilor de achizitie publica la care participa pe SEAP , SICAP. Help desk gratuit.

Servicii de consultanta in achizitii publice dedicate autoritatilor contractante

 • Autoritatile contractante pot apela la noi pentru:
  – intocmire Program anual al achizitiilor publice
  – stabilirea procedurilor de achizitie ce trebuie aplicate, in functie de specificul lucrarilor / produselor / serviciilor ce urmeaza a fi contractate si valoarea estimata a contractelor;
  – elaborarea documentatiilor de atribuire (caiete de sarcini, fise de date, formulare, DUAE, strategia de contractare etc.);
  – consultanta in vederea organizarii procedurilor de achizitie publica, urmarind respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, pe intreaga perioada de elaborare si incarcare in SEAP a documentelor de atribuire precum si pe perioada de evaluare a ofertelor;
  – asigurarea consultantei si elaborarea documentatiilor necesare in cazul eventualelor contestatii;
  – intocmirea dosarului de achizitie publica.

Servicii de consultanta in achizitii publice dedicate operatorilor economici

 • Operatorii economicii care doresc sa castige licitatiile publice de pe SEAP sau SICAP pot apela la noi pentru:

– intocmirea documentelor-tip si a ofertelor tehnice si / sau financiare solicitate pentru participarea la procedurile de achizitie publica in calitate de ofertant;
–  consultanta pe tot parcursul derularii proceduriilor de achizitii publice, pe intreaga perioada de elaborare si depunere a ofertei on-line (pe SEAP) sau off-line precum si pe perioada de evaluare a ofertelor.

Consultanta pentru ofertanti si autoritati publice in achizitii publice este disponibila si pentru noul Sistem Electronic de Achizitii Publice, valabil  incepand cu data de 02.04.2018, dezvoltat in cadrul proiectului Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice  – SICAP.SICAP noul site de achizitii publice